Zaměstnání

Filozofie a hodnoty firmy

Odborně kvalifikovaní zaměstnanci, které baví práce s technickými výrobky, tvoří základ našeho úspěchu. Pro optimální spolupráci mezi zaměstnanci jsme vytvořili vnitropodnikový kodex chování: Podporujeme otevřenou komunikaci bez výčitek, chování orientované na řešení a vzájemnou úctu mezi zaměstnanci. Nasloucháme našim pracovníkům: Chválu a konstruktivní kritiku zaměstnanců na všech úrovních bereme vážně a reagujeme na ni vhodnými opatřeními. Hodnoty jsou pro nás důležité - profesionálně, morálně i lidsky. Chceme podporovat výkonné stávající zaměstnance a zároveň jako zaměstnavatel přesvědčovat nové talenty, aby posílily firmu Distrelec.

Růst díky zaměstnancům

Společně s našimi zaměstnanci chceme i nadále růst. Abychom dosáhli našeho cíle, musíme pochopit naše zákazníky a znát jejich potřeby a očekávání. Snížení byrokracie a rychlé rozhodování nám musí zajistit vysokou kvalitu, včasné dodávky a nejlepší servis. Bereme na sebe odpovědnost za své výsledky a motivovaně podáváme výkony. Vážíme si všech osobních přínosů k úspěšnosti podniku a podporujeme je.

Úctyplné zacházení

Stále optimalizujeme naše procesy, výrobky a služby. Hospodárné využívání surovin ve všech fázích výroby a udržitelné využívání přírodních zdrojů jsou základem naší práce. Stejně samozřejmé jsou i úcta ve vzájemném zacházení mezi lidmi a soudržnost uvnitř skupiny Distrelec. Jako tým táhneme za jeden provaz, ale zároveň si každý den znovu klademe vyšší nároky. Naše firemní kultura se vyznačuje otevřeností ke konstruktivní kritice, snahou o opodstatněná řešení a vyhýbání se vzájemnému obviňování.

Hledají se talenty

"Máme rádi elektroniku" a těšíme se na setkání s talentovanými profesionály, kteří by chtěli být součástí rodiny Distrelec! Svým aktivním zájmem o práci ukazujete svoji bezprostřednost a pružnost - pošlete nám, nejlépe hned, své materiály, které co nejvíc napoví o vašich schopnostech, na adresu jobs jobs@distrelec.com.