Zařízení pro monitoring teploty a parametrů prostředí