Obchodní
Soukromé
EURbez DPH
Všecaret down icon
cart icon
Košík
Všecaret down icon

KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpovědné nakládání se zdroji

Skupina Distrelec důsledně dodržuje zákonné a normativní předpisy. Rovněž se považujeme za průkopníka, který přímo implementuje ty nejmodernější znalosti: Často s předstihem začleňujeme obsah různých pravidel a předpisů do našich obchodních postupů. Uvědomujeme si, že naše životní prostředí je nutné udržitelným způsobem chránit a v souladu s touto filozofií se podílíme na mnoha environmentálních projektech.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM S OHLEDEM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Četná opatření v oblasti řízení životního prostředí, která skupina Distrelec zavedla, našim zákazníkům zjednodušují každodenní provoz: Staráme se o to, aby ve zboží ani obalech nebyly používány látky, které by mohly potenciálně ohrozit životní prostředí nebo lidské zdraví, nebo aby tyto látky zůstaly pod maximálními zákonnými limity, a mimo jiné dodržujeme předpisy v oblasti obalů a vratných odpadů. Pro vás jako zákazníka to znamená, že nemusíte provádět časově a nákladově náročné schvalování.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROBLEMATICE ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NEUSTÁLE PO RUCE

V případě dotazů ohledně použitých látek – ať už z hlediska uchovávání, expedice nebo konstrukce zařízení samotných – vám nabízíme několik možností: Online katalog obsahuje barevné symboly označující použití (nebo nepoužití) škodlivých látek. Z online informačního centra si lze kdykoli stáhnout aktuální informace. Naši zaměstnanci vám jako partneři pro osobní kontakt rádi poskytnou informace na místě nebo telefonicky. Novináři rovněž mohou zjistit vše, co je zajímá, v naší tiskové kanceláři.

ISO 9001:2015 – JEDNODUŠE VYŠŠÍ KVALITA

Díky certifikovanému systému řízení kvality v souladu s normou ISO 9001:2015 umožňujeme našim zákazníkům a partnerům transparentně a objektivně vyhodnocovat naše služby.

Certifikát ke stažení (DE, CH, AU, IT, NL)

Certifikát ke stažení (SE, DK, EE, NO, FI, LV, PO, LT)

ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Certifikát ke stažení (SE, DK, PO, LT, NO, EE, FI, LV)

KONFLIKTNÍ MINERÁLY V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI

Podporujeme Dodd-Frankův zákon, jehož cílem je zastavit nezákonné využívání zdrojů v krizových zónách. Naši dodavatelé jsou povinni zajistit právně nezávadný původ surovin.

Prohlášení o závazku je k dispozici ke stažení 

CMRT (k dispozici pouze v angličtině)

JINÁ PROHLÁŠENÍ