Obchodní
Soukromé
EURbez DPH
Vše
Košík
Vše

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

§1.
Pro obchodní styk mezi naší firmou a objednatelem platí výlučně níže uvedené prodejní a dodací podmínky. V každém případě mají přednost před jinými podmínkami, které zaslal objednatel nebo které se nacházejí na jeho písemném dokumentu. Jestliže jsou naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky v rozporu se závaznými zákonnými ustanoveními, zejména se zákonem na ochranu spotřebitelů v platném znění, je nutné aplikovat tyto závazné předpisy. Objednávky se nepotvrzují.

§2.
Produkty obsažené v tomto katalogu jsou obecně dodávány ihned ze skladu v uvedeném množství. Jestliže nelze provést odeslání ze skladu, bude uveden předběžný termín dodání. Takové dodatečné dodávky budou provedeny okamžitě po dostupnosti s vlastní fakturou bez dodatečných nákladů na zaslání. Za dodávku většího počtu kusů je přímo odpovědná příslušná výrobní firma nebo její zastoupení. V každém případě si vyhrazujeme právo dodávku neuskutečnit bez uvedení důvodů.

§3.
Všechny technické informace, data a rozměry vycházejí z údajů příslušných výrobců. Za správnost těchto údajů neručíme. Vyhrazujeme si právo na drobné změny výrobku, zejména technického charakteru, a změny tvaru a barvy.

§4.
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené prodejní ceny v eurech a neobsahují zákonnou daň z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak. Ceny platí pouze v rámci České republiky. Vydáním tohoto katalogu ztrácejí všechny dřívější ceny platnost. Náklady na balení jsou zahrnuty v ceně. Náklad na dopravu při objednávce do 25.- Euro je 10,95 Euro , při objednávce mezi 25 - 50.- Euro je náklad 5,95 Euro - a nad 50.- Euro je doprava zdarma. Dodání se zpravidla uskutečňuje prostřednictvím zásilkové služby.

§5.
Faktury mají splatnost 30 dnů netto od data vystavení faktury. Zadržování plateb kvůli otevřeným objednávkám a započítání s protipohledávkami jakéhokoli druhu je vyloučeno. V případě prodlení účtujeme úroky z prodlení ve výši 3 % nad příslušnou diskontní sazbou rakouské národní banky. Zákazník, který je v prodlení, musí zaplatit veškeré výdaje s upomínkami a všechny tarifní náklady spojené s případným zapojením inkasní agentury.

§6.
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení všech pohledávek, které nám přísluší vůči objednateli, v našem vlastnictví.

§7.
Závady je nutné nám písemně oznámit prostřednictvím reklamačního formuláře připojeného k faktuře do osmi dnů po dodání zboží. Před zasláním vždy požadujte číslo vrácenky. Můžeme přijmout pouze zpětné zásilky zboží, k němuž je připojena kompletně vyplněná vrácenka (reklamační formulář), tedy obsahující číslo vrácenky. Při včasné, oprávněné reklamaci dodáme během přiměřené lhůty zdarma podle našeho výběru buď náhradní zboží nebo provedeme opravu.

§8.
Zpětné zásilky bez reklamačního formuláře a bez námi přiděleného čísla vrácenky budou okamžitě vráceny na náklady zákazníka.
Spotřební zboží jako např. baterie a akumulátory, knihy, namontované součástky, polovodiče, speciální výrobky na zakázku, softwarové programy, datové nosiče, etikety, barevné pásky, tonery, inkoustové cartridge a přiříznuté kabely jsou z výměny vyloučeny.

§9.
Pro všechny katalogové produkty platí příslušné záruční podmínky dotyčných výrobců.

§10.
Zboží, jehož opětovný vývoz vyžaduje povolení, je na fakturách označeno. Vývoz zboží, i ve zpracovaném tvaru, vyžaduje souhlas kompetentních orgánů, zejména Spolkového ministerstva pro hospodářské záležitosti.

§11.
Zboží je zasíláno na riziko a účet objednatele. Riziko přechází na objednatele, jakmile byla zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo opustila náš sklad za účelem odeslání. Na výslovné přání objednatele je možné na jeho náklady uzavřít přepravní pojištění.

§12.
Objednatel souhlasí, že jeho osobní údaje - pokud je jejich evidence pro uskutečnění obchodu nutná a v rámci zákona na ochranu osobních údajů přípustná - budou elektronicky uloženy a zpracovány.

§13.
Jakékoli nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud jsme škodu nezavinili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V žádném případě neručíme za následné škody nebo nepřímé škody. Objednatel musí omezení odpovědnosti převést na případné odběratele a ochránit jej před případnými nároky třetích osob, pokud toto převedení neučiní.

§14.
Bude aplikováno výlučně rakouské právo. Místem plnění a sídlem soudu je Vídeň. Ustanovení Úmluvy OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží jsou vyloučena.