Informační oznámení

1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady popisují správu našich webových stránek s ohledem na činnosti zpracování týkající se vašich osobních údajů, když nás navštívíte na následujících webových stránkách:

www.distrelec.cz

(„webové stránky")

Týká se to konkrétně obsahu našich webových stránek a nikoli žádných jiných webových stránek, které mohou uživatelé navštívit kliknutím na externí odkazy, jež mohou být na našich webových stránkách uvedeny.

Určité služby nebo informace nabízené na portálu mohou podléhat různým zásadám ochrany osobních údajů. V takových případech budou zveřejněny samostatné zásady ochrany osobních údajů.

Označení „vy" se v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů vztahuje na vás jako jednotlivce.

Označení „my" nebo „nás" v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů znamená správce osobních údajů ve vztahu k vašim osobním údajům.

1.1. JAK SE INFORMACE SHROMAŽĎUJÍ?

„Osobní údaje" jsou informace o vás.

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme vaše osobní údaje získat:

(i) přímo tam, kde jste vyzvání k zadání osobních údajů. Pokud na webových stránkách využíváte jakoukoli funkci předplatného, budete možná muset uvést osobní údaje i informace o stránce, na které jste, nebo o obsahu, který prohlížíte; nebo

(ii) nepřímo, například pomocí souborů cookie (jak je popsáno níže) nebo za účelem sledování vašeho používání určitých částí webových stránek (např. adresa vašeho internetového protokolu) a pomocí dalších technických prostředků za účelem sledování vašeho používání webových stránek.

Prostřednictvím webových stránek neshromažďujeme citlivé údaje.

1.2. JAK SE BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT?

Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek můžeme zpracovávat a využívat k následujícím účelům:

• ke správě webových stránek a

• za účelem poskytování informací, produktů a služeb na vaše vyžádání - například, abychom obsah, který na webových stránkách vidíte, přizpůsobili vašim konkrétním potřebám a abychom mohli správně reagovat na vaši zpětnou vazbu a dotazy.

1.3. POUŽÍVAJÍ SE NA PORTÁLU SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie jsou informace, které webový server odesílá do počítače uživatele, kde jsou uloženy.

Pokud chcete zjistit, jaké soubory cookie se používají na těchto webových stránkách, viz kapitola společnost Distrelec a soubory cookie, zatímco pokud chcete odmítnout používání jakýchkoli souborů cookie, upravte nastavení svého webového prohlížeče (v tomto ohledu najdete podrobné informace o tom, jak tuto akci provést, na webových stránkách prohlížeče).

V tomto případě dále upozorňujeme, že může být narušena navigace po webových stránkách a kompletní využívání jejich obsahu.

1.4. JAK MOHU ZÍSKAT PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM NEBO JE ZMĚNIT?

Máte právo požadovat přístup ke všem svým osobním údajům, které shromáždíme, opravovat je, vznášet námitky vůči jejich zpracování a podávat stížnosti.

Pokud chcete získat jakékoli podrobnější informace o aktivitách zpracování prováděných správcem osobních údajů a/nebo uplatnit svá práva, můžete se obrátit na správce osobních údajů na e-mailové adrese info-cz@distrelec.com

1.5. PŘEDÁVAJÍ SE OSOBNÍ ÚDAJE DO JINÉ ZEMĚ A ZVEŘEJŇUJÍ SE OSOBNÍ ÚDAJE PRO JINÉ SUBJEKTY?

Webové stránky se nacházejí na serveru v Evropské unii (EU), vaše údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.


1.6. PO JAK DLOUHOU DOBU SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je přiměřeně nutné pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud nás o to požádáte, budou vaše osobní údaje z webových stránek odebrány do několika týdnů od okamžiku, kdy stránky opustíte.

1.7. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Distrelec Manchester Ltd. s registrovaným sídlem na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené království, („ správce osobních údajů").


2. SPOLEČNOST DISTRELEC A SOUBORY COOKIE

Naše webové stránky a stránky pro mobilní zařízení používají soubory cookie k vylepšení vašeho dojmu ze stránek. Tím, že naše webové stránky používáte a souhlasíte s příslušnými pokyny, prohlašujete, že nám dáváte souhlas používat soubory cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

2.1 Co je to soubor cookie a jak webové stránky společnosti Distrelec soubory cookie využívají?

Soubor cookie je soubor obsahující data (řetězec znaků a číslic); když navštívíte webové stránky, tento soubor se přenáší z webového serveru do webového prohlížeče, a poté se v prohlížeči uloží. Příslušné ID se poté přenese zpět pokaždé, když prohlížeč požaduje určitou stránku z daného serveru.

Soubory cookie neobsahují žádné informace, které by umožňovaly vás osobně identifikovat. Je však možné, že spojíme osobní detaily o vás, které jsme uložili, s detaily obsaženými v souborech cookie a spojíme je s těmito získanými detaily.

Informace získané na základě vašeho používání souborů cookie používáme pro následující účely:

 • Rozpoznání vašeho počítače při návštěvě našich webových stránek.
 • Zlepšení přívětivosti webových stránek vůči uživateli.
 • Analýza využité webových stránek.
 • Správa webových stránek.
 • Zamezení podvodům a zvýšení bezpečnosti webových stránek.
 • Přizpůsobení webových stránek vašim potřebám (poskytováním cílených zpráv, které by vás mohly zajímat).
 • Sledování vaší cesty po našich webových stránkách, což umožňuje používání určitých funkcí (například: přidávání/odebírání produktů v nákupním košíku, dokončení nákupu u pokladny).

Když na objednávkový formulář přidáte položky, ale pak se rozhodnete během návštěvy nic nekoupit, uložíme referenční číslo objednávkového formuláře in do souboru cookie za účelem zlepšení přívětivosti vůči uživateli, abyste mohli formulář při příští návštěvě opět vyvolat.

2.2 Je bezpečné soubory cookie aktivovat?

Ano. Soubory cookie jsou pouze krátké datové řetězce, které samy o sobě nemohou provádět žádné operace. Společnost Distrelec doporučuje ve webovém prohlížeči soubory cookie z našich webových stránek povolit.

2.3 Jak mohu upravit nastavení pro soubory cookie?

Pokud chcete aktivovat soubory cookie, postupujte podle pokynů uvedených níže, které se vztahují na váš konkrétní prohlížeč.

Microsoft Internet Explorer

 • V nabídce „Nástroje" vyberte položku „Možnosti Internetu".
 • Klikněte na kartu „Ochrana osobních údajů".
 • V nabídce „Nastavení" klikněte na tlačítko „Standardní" (nebo ručně přesuňte posuvník na hodnotu „Střední").
 • Klikněte na tlačítko OK.

Mozilla Firefox

 • Přejděte do nabídky „Nástroje".
 • Vyberte položku „Možnosti".
 • Vyberte ikonu s označením „Ochrana osobních údajů".
 • Klikněte na políčko, které webovým stránkám povoluje používat soubory cookie („Použít vlastní nastavení historie").
 • Kliknutím na tlačítko OK změny uložte.

Google Chrome

 • V nabídce Přizpůsobené a ovládání vyberte možnost „Nastavení".
 • V části „Pokročilá nastavení" (Ochrana osobních údajů, Nastavení obsahu) najděte část „Soubory cookie".
 • Pokud chcete povolit používání souborů cookie, musíte zvolit možnost „Povolit nastavení místních údajů" (nebo „Aktivovat všechny soubory cookie").
 • Klikněte na tlačítko OK.

Safari

 • Vyberte možnost Safari > Nastavení a klikněte na položku Ochrana osobních údajů.
 • V poli „Blokovat soubory cookie" zadejte, zda a kdy by měl prohlížeč Safari povolit soubory cookie od webových stránek.

2.4 Jaké typy souborů cookie webové stránky společnosti Distrelec používají?

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal (podrobnější informace na toto téma najdete v textu nápovědy k prohlížeči). Upozorňujeme, že pokud tak učiníte, určité personalizované funkce našich webových stránek pro vás již nebudou dostupné.

2.5 Používáme různé typy souborů cookie:

Relační soubory cookie - jedná se o dočasné soubory, které se aktivují pouze během vaší návštěvy (relace) na našich webových stránkách. Váš webový prohlížeč takové soubory cookie normálně maže ihned po zavření stránek.

Trvalé soubory cookie - tyto soubory jsou aktivní poté, co relace prohlížeče skončí (příklad: když se zaregistrujete na webových stránkách a později se na ně opět vrátíte, webové stránky si zapamatovaly, kdo jste, a zobrazí odpovídající zprávu na uvítanou). Takové chování je možné díky trvalým souborům cookie.

Soubory cookie třetích stran - když používáte naše webové stránky, mohou k vám být předány soubory cookie poskytovatelů z řad třetích stran. Pokud navštívíte webové stránky se zabudovaným obsahem, například videa na YouTube, mohou vám tyto webové stránky předávat soubory cookie. Nastavení takových souborů cookie společnost Distrelec nesleduje. Doporučujeme, abyste si vyžádali bližší informace o těchto souborech cookie na webových stránkách takových poskytovatelů z řad třetích stran a zjistili odpovídající možnosti, jak je spravovat.

Níže najdete seznam souborů cookie, které společnost Distrelec nejčastěji používá, a vysvětlení jejich použití v jednotlivých případech.

Cookie type

File name

Purpose

Distrelec Cookies

JSESSIONID

Distrelec uses this cookie to provide functionality including, but not limited to, remembering who you are when you have logged into the web shop and remembering the items you have put into the cart. If you block these cookies you will not be able to use the web shop to place orders or access your account.

sessionSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences during your current visit to the Distrelec web shop only. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

shopSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences and use them every time you visit the Distrelec web shop. For example your choice of language and how many products you want to view on a search results page. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

Third Party Cookies

Adobe Analytics

AMCV_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; AMCVS_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; Cookies in the format of s_xx, e.g. s_cc; s_getNewRepeat

Allows Adobe Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site.

Affilinet

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Barilliance

cbar_cart_checksum; cbar_lvt; cbar_sess; cbar_sess_pv; cbar_uid

These cookies allow Distrelec to send you marketing emails about products related to your purchases and reminders when you've left items in your Cart.

Bing

_uetsid; MUID; MUIDB

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Content Square

_cs_id; _cs_c; _cs_s

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site through user behaviour tracking.

Criteo

uid; eid

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

DoubleClick by Google

IDE

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Facebook

SS-PC_1; SS-PC_2

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Adwords

1P_JAR; NID

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Analytics

_ga; _gid; _gat_international

Allows Google Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site

Hotjar

Cookies starting with _hj* e.g:_hjDonePolls; _hjIncludedInSample;

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

Linked In

bcookie; bscookie; lidc; lang; UserMatchHistory; BizoID

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Products Up

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

TopPreise

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Twitter

personalization_id

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Unbounced

ubvs; ubvt; ubpv

These cookies are added by the Unbounced service, that Distrelec uses to build pages that users arrive on when clicking through from some of our marketing campaigns.

Vivocha

vvctest; vvcu; vvct

These cookies are used by our live chat service to allow us to provide support to customers on our website. If you choose to block these cookies you will not be able to use live chat.

Word Press

uncodeAI.screen; wp-settings-time-5; wp-settings-5; uncodeAI.css; uncodeAI.images; PHPSESSID

These cookies allow Distrelec to remember your settings when you visit our Current Blog and load images and text more quickly.

2.6 Nastavení souborů cookie

Podrobnější informace o použití souborů cookie na webových stránkách najdete na adrese www.allaboutcookies.org

2.7 Blokování souborů cookie

Většina prohlížečů je vybavena možností soubory cookie zakázat. Příklad tohoto postupu:

 • V prohlížeči Internet Explorer můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na možnost „Nástroje", „Možnosti Internetu", „Ochrana osobních údajů" a poté výběrem nastavení „Blokovat všechny soubory cookie" pomocí posuvníku.
 • V prohlížeči Mozilla Firefox můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na položky „Nástroje" a „Možnosti" vypnutím možnosti „Povolit stránkám soubory cookie" na kartě „Ochrana osobních údajů".

Zablokování všech souborů cookie má však na použitelnost mnoha webových stránek nepříznivý dopad.

2.8 Odebrání souborů cookie

Jakékoli soubory cookie, které se již do vašeho počítače uložily, můžete samozřejmě odebrat.

 • Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer, musíte soubory cookie odebrat ručně (pokyny najdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox a chcete soubory cookie odebrat, musíte nejprve zaškrtnout možnost odebírání souborů cookie při použití možnosti „Odebrat soukromé údaje" (toto nastavení můžete změnit kliknutím na možnost „Nástroje", „Možnosti", „Nastavení" a „Ochrana osobních údajů") a kliknutím na možnost „Vymazat nedávnou historii" v nabídce „Nástroje".

Na těchto webových stránkách a v mobilních aplikacích údaje shromažďuje a ukládá Adobe Analytics, služba webové analýzy poskytovaná společností Adobe, a Google Analytics, služba webové analýzy poskytovaná společností Google. Využívají se k vytváření uživatelských profilů pod pseudonymy. Tyto uživatelské profily se používají pro analýzu chování návštěvníků a jejich prostřednictvím se vyhodnocuje zlepšování a efektivní design našich webových stránek a produktové nabídky. Údaje se částečně shromažďují pomocí souborů cookie. Můžete kdykoli odmítnout možnost shromažďovat a ukládat údaje pro účely webové analýzy.

Na těchto webových stránkách se pomocí technologie takzvaného přesměrování shromažďují a ukládají informace o chování návštěvníka webových stránek při surfování v anonymizované formě. Tyto údaje se ukládají do vašeho počítače pomocí tzv. textových souborů „cookie". Tato technologie aplikuje algoritmus za účelem analýzy chování při surfování a poté může zobrazovat cílená doporučení produktů formou bannerů možností souvisejících se zájmy uživatele na jiných webových stránkách (označují se jako vydavatelé). Tyto údaje není za žádných okolností možné použít k identifikaci osob uživatelů těchto webových stránek. Získané údaje se používají výhradně ke zlepšení nabídky. Údaje nepoužívají žádné třetí strany, ani jim údaje nejsou předávány.

Pro odvolání souhlasu se sledováním službou Adobe Analytics klikněte na tento odkaz

Pro odvolání souhlasu se sledováním službou Google Analytics (společnost Google poskytuje browser plug in který vás vyřadí ze sledování)

Poznámka: Kliknutím na odkazy výše budete přesměrováni na jiné stránky a my nemůžeme upravovat ani ovlivňovat informace na nich zobrazené.

2.9 Integrace sociálních modulů plug-in

Na našich webových stránkách jsou použity sociální moduly plug-in pro Facebook, Google a další služby. Na naší internetové stránce se tak zobrazuje tlačítko „+ 1" nebo „f" nebo „To se mi líbí". Jedná se o nabídky amerických společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA)

Přímé spojení se servery služeb Facebook nebo Google váš počítač naváže pouze po kliknutí na tlačítka „+ 1" nebo „f" nebo „To se mi líbí". Obsah tlačítka „+ 1" nebo „f" nebo „To se mi líbí" poté Google nebo Facebook předá přímo do vašeho prohlížeče a integruje do webových stránek. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah dat, která služby Google nebo Facebook prostřednictvím tlačítka shromáždí.

Facebook a Google na svých internetových stránkách (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) uvádějí podrobné informace týkající se rozsahu, typu, účelu a dalšího zpracování vašich údajů a vašich práv na ochranu osobních údajů.

Pokud se od stránek sociálních sítí (Facebook a Google +) nejprve odhlásíte a poté odstraníte soubory cookie, které byly nastaveny, můžete službám Facebook a Google zabránit v tom, aby o vás během návštěvy na webových stránkách shromažďovaly údaje.

2.10 Ochrana proti spamu / útokům DDOS

Služba reCAPTCHA společnosti Google slouží jako ochrana proti spamu a útokům DDOS na našich stránkách. Tato služba analyzuje vaše chování na webové stránce, konfiguraci vašeho počítače (včetně souborů cookies Google, které jste již nainstalovali) a vaši IP adresu. Určí tak, zda jste skutečný nebo nežádoucí uživatel. Pokud rozpozná problém, budete muset během určitých úkonů prokázat, že nejste robot. Například při odesílání formuláře.

Tato data jsou předána přímo mezi vaším počítačem a servery společnosti Google v Evropě a USA. Proto nemáme žádný vliv na to, jaké množství dat shromáždí, ani na to, k čemu je následně použijí.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná společností Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Ampitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podrobnější informace o rozsahu, typu a dalším zpracování vašich dat a informace o tom, jak chránit své soukromí, naleznete na stránkách věnovaných zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) a na stránkách podmínek služby ( www.google.com/policies/terms ).


3. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ PRO POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

podle článku 13 nařízení (EU) 2016/679 („GDPR")

3.1 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů („ správce osobních údajů") je společnost Distrelec Manchester Ltd. s registrovaným sídlem na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, United Kingdom.

Na správce osobních údajů se můžete obrátit na následující adrese info-cz@distrelec.com nebo prostřednictvím expresního kurýra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené království.

3.2 DEFINICE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT JEJICH ZPRACOVÁNÍ

V nařízení GDPR jsou osobní údaje definovány jako: „ Jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je taková, kterou je možné identifikovat, přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, identifikátor online nebo na jeden či více faktorů specifických vzhledem k fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě dané fyzické osoby " („údaje").

Na vaši výslovnou žádost může správce osobních údajů zpracovat vaše údaje, aby vám mohl zasílat marketingové e-maily, poskytovat vám zvláštní akční nabídky a informovat vás ohledně nových dostupných produktů/služeb.

V každém případě je naší povinností zajistit, aby informace, které shromažďujeme a používáme, byly pro tyto účely vhodné, a aby nedošlo k narušení vašeho soukromí.

V případě, že vaše údaje nezískáme:

Účely aktivit zpracování

Povinná nebo dobrovolná povaha žádosti o poskytnutí osobních údajů

Následky v případě, kdy osobní údaje nejsou získány

Právní základ pro zpracování údajů

Období uchování

Zasílání marketingových sdělení (například zcela nové produkty a technologie)

Dobrovolně, na základě souhlasu

Nebude možné vám poskytovat zvláštní nabídky ani nové produkty/služby

Váš výslovný souhlas

Do odvolání souhlasu.

Statistická analýza

Osobní údaje budou anonymizovány

Nelze použít

Není relevantní (anonymní údaje)

-

3.3 ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVATELŮM ÚDAJŮ V EU A MIMO EU

Aby bylo možné naplnit účely uvedené v odstavcích 3.2 výše, může být pro správce osobních údajů nezbytné zveřejnit vaše osobní údaje třetím stranám, které patří do následujících kategorií:

1. Třetí strany poskytující služby IT pro informační systémy správce osobních údajů a infrastrukturu IT.

Výše uvedená třetí strana může působit jako zpracovatel osobních údajů stanovený správcem osobních údajů.

Mimo to jsou vaše údaje zpracovávány zaměstnanci správce osobních údajů určenými jako osoby pověřené zpracováním.

Údaje mohou být dále zveřejněny třetím stranám, pokud takové zveřejnění vyžadují zákony a/nebo veřejné úřady.

Vaše osobní údaje nebudou dále rozšiřovány.

3.4 VAŠE PRÁVA JAKO DATOVÉHO SUBJEKTU

V každém okamžiku, kdy vlastníme nebo zpracováváme vaše údaje, případně vaše citlivé údaje, máte vy jako datový subjekt následující práva:

Právo na přístup - máte právo požadovat kopii informací o vás, které máme v držení;

Právo na nápravu - máte právo opravit údaje o sobě, které máme v držení, a které jsou nepřesné nebo neúplné;

Právo na odebrání - za určitých okolností můžete požádat, abychom údaje o vás, které máme v držení, ze svých záznamů odebrali;

Právo na omezení zpracování - za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování;

Právo na přenosnost - máte právo nechat údaje o vás, které máme v držení, přenést do jiné organizace;

Právo na námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování;

Právo podat stížnost: v případě, že správce osobních údajů zamítne vaši žádost v rámci práv přístupu, sdělíme vám důvod, proč se tak stalo. Máte právo podat stížnost, jak je uvedeno v odstavci 3.5 níže.

Na společnost Distrelec Manchester Ltd. se můžete obrátit na e-mailové adrese info-cz@distrelec.com nebo prostřednictvím expresního kurýra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené království.

3.5 STÍŽNOSTI

V případě, že si přejete podat stížnost ohledně toho, jak správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje nebo jak bylo naloženo s vaší stížností, máte právo podat stížnost přímo u dozorčího úřadu a správce osobních údajů, jak je určeno v předchozím odstavci 3.1.

3.6 SOUHLAS

Souhlasem s tímto informačním oznámením dáváte svolení se zpracováním svých údajů specificky pro účely určené v odstavci 3.2 a 3.3.

Souhlas můžete kdykoli písemně odvolat na následující adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA

* * *


4. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ PRO ZÁKAZNÍKY

podle článku 13 nařízení (EU) 2016/679 („GDPR")

4.1 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů („ správce osobních údajů") je Distrelec Gesellschaft m. b. H. registrovaným sídlem na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese e-mailová adresa info-cz@distrelec.com nebo prostřednictvím expresního kurýra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien..

4.2 DEFINICE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT JEJICH ZPRACOVÁNÍ

V nařízení GDPR jsou osobní údaje definovány jako: „ Jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je taková, kterou je možné identifikovat, přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, identifikátor online nebo na jeden či více faktorů specifických vzhledem k fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě dané fyzické osoby " („údaje").

Vaše údaje shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat požadované zboží nebo služby, včetně služeb péče o zákazníky.

Na vaši výslovnou žádost může navíc správce osobních údajů zpracovat vaše údaje, aby vám mohl zasílat marketingové e-maily, poskytovat vám zvláštní akční nabídky a informovat vás ohledně nových dostupných produktů/služeb.

V každém případě je naší povinností zajistit, aby informace, které shromažďujeme a používáme, byly pro tyto účely vhodné, a aby nedošlo k narušení vašeho soukromí.

V případě, že vaše údaje nezískáme:

Účely aktivit zpracování

Povinná nebo dobrovolná povaha žádosti o poskytnutí osobních údajů

Následky v případě, kdy osobní údaje nejsou získány

Právní základ pro zpracování údajů

Období uchování

Zapojení klienta a správa (řízení smluvního vztahu, získávání zákazníků, zpracování prodejních objednávek, realizace dodávek a dopravy, vystavování faktur, výběr plateb, poprodejní a technický servis)

Povinně

Nebude možné vám poskytovat požadované služby nebo zboží

Plnění smlouvy

12 let od ukončení smlouvy

Právní plnění

Povinně

Nebude možné vám poskytovat požadované služby nebo zboží

Právní závazek

12 let

Péče o zákazníky

Povinně

Nebude možné vám poskytovat požadované služby nebo zboží

Váš výslovný souhlas

12 let od ukončení smlouvy

Zasílání marketingových sdělení

Dobrovolně, na základě souhlasu

Nebude možné vám poskytovat zvláštní nabídky ani nové produkty/služby

Váš výslovný souhlas

Do odhlášení (nebo odvolání souhlasu)

Analýza osobních preferencí za účelem zasílání propagačních nabídek cílených na určitou osobu

Dobrovolně

Nebude možné vám poskytovat zvláštní nabídky ani nové produkty/služby

Oprávněný zájem

Do vznesení námitky proti zpracování

Statistická analýza

Osobní údaje budou anonymizovány

Nelze použít

Není relevantní (anonymní údaje)

-

4.3 ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVATELŮM ÚDAJŮ V EU A MIMO EU

Aby bylo možné naplnit účely uvedené v odstavcích 4.2 výše může být pro správce osobních údajů nezbytné zveřejnit vaše osobní údaje třetím stranám, které patří do následujících kategorií:

1. úřady a dozorčí orgány;

2. třetí strany, které vykonávají daňové a administrativní povinnosti jménem správce osobních údajů;

3. třetí strany poskytující služby IT pro informační systémy správce osobních údajů a infrastrukturu IT;

4. třetí strany poskytující služby vztahující se k nákupu /dodání požadovaného produktu nebo služby;

5. jiné právní subjekty skupiny Datwyler, které naplňují účely plnění objednávek v rámci Evropské unie.

Výše uvedená třetí strana může působit jako správce osobních údajů nebo zpracovatel osobních údajů stanovený správcem osobních údajů.

Mimo to jsou vaše údaje zpracovávány zaměstnanci správce osobních údajů určenými jako osoby pověřené zpracováním.

Vaše osobní údaje nebudou dále rozšiřovány.

4.4 VAŠE PRÁVA JAKO DATOVÉHO SUBJEKTU

V každém okamžiku, kdy vlastníme nebo zpracováváme vaše údaje, případně vaše citlivé údaje, máte vy jako datový subjekt následující práva:

Právo na přístup - máte právo požadovat kopii informací o vás, které máme v držení;

Právo na nápravu - máte právo opravit údaje o sobě, které máme v držení, a které jsou nepřesné nebo neúplné;

Právo na odebrání - za určitých okolností můžete požádat, abychom údaje o vás, které máme v držení, ze svých záznamů odebrali;

Právo na omezení zpracování - za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování;

Právo na přenosnost - máte právo nechat údaje o vás, které máme v držení, přenést do jiné organizace;

Právo na námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování;

Právo podat stížnost: v případě, že správce osobních údajů zamítne vaši žádost v rámci práv přístupu, sdělíme vám důvod, proč se tak stalo. Máte právo podat stížnost, jak je uvedeno v odstavci 4.5 níže.

Na Distrelec Gesellschaft m. b. H. se můžete obrátit na telefonním čísle +420 296330766, na e-mailové adrese info-cz@distrelec.com nebo prostřednictvím expresního kurýra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.5 STÍŽNOSTI

V případě, že si přejete podat stížnost ohledně toho, jak správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje nebo jak bylo naloženo s vaší stížností, máte právo podat stížnost přímo u dozorčího úřadu a správce osobních údajů, jak je určeno v předchozím odstavci 4.1.

4.6 SOUHLAS

Souhlasem s tímto informačním oznámením dáváte svolení se zpracováním svých údajů specificky pro účely určené v odstavci 4.2 a 4.3.

Kdykoli můžete písemně odvolat souhlas nebo provést písemné odhlášení na následující adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien